KEOP-5.4.0/12-2013-0012 I. ütem
2013. 10. 24.

Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán

 

 

 

A NYÍRTÁVHŐ Kft. sikeres KEOP-5.4.0/12-2013-0012 sz. pályázata eredményeként mintegy 282 m Ft-os összegű támogatási keret felhasználásával, több ütemben, felújításra kerül Nyíregyháza távfűtési rendszerének gerincvezetéke és hálózatának egy része.

 

 

A NYÍRTÁVHŐ Kft. sikeres pályázata eredményeként mintegy 563,5 millió forintos beruházás indult el, 2013-ban és folytatódni fog 2015-ig, több ütemben.  A 2013 évi ütemben a következő vezetékszakaszok kerültek kicserélésre:

  • Vay Á. Krt. 2.14.-2.14.3. és a 2.14.9.-2.14.13. aknák között
  • Damjanich u. 15. - Toldi u. 60. között

 A Vay Ádám körúton 341 m nyomvonalon DN400 méretű gerincvezetéket cseréltek, a Damjanich utca és a Toldi utca közötti részen 270 m nyomvonalon DN200-as fűtési és DN125/50 HMV (használati melegvíz) vezetékpár cseréje valósult meg.

 A második ütem 1. szakasza az Északi körúti rész, ez a tervek szerint 2014-ben készül el. A Síp utcai 2. szakasz 2015-re ütemezett.

Az Északi körúton 554 m nyomvonalon DN400, 394 m nyomvonalon DN350 méretű gerincvezeték, míg a Síp utcában 372 m nyomvonalon DN400 méretű, 76 m nyomvonalon DN300 gerincvezeték cseréje fog megvalósulni.

A meglévő vezetékek magas életkora (28-46 év közötti), a vezeték veszteségek mérséklése és a meghibásodások megelőzése, amely indokolttá teszi a felújítást.

A beépített vezetékek a meglévő nyomvonalon, a meglévő vasbeton védőcsatornában kerültek elhelyezésre, földbe fektetett kivitelben, a védőcsatornák homokkal feltöltésre kerültek. A vezetékek korszerű előreszigetelt vezetékek, a hatályos szabványok és pályázati előírások szerinti (élettartam 50 év, hővezetési tényező 0,028 W/mK) jellemzőkkel.

 A projekt teljes beruházási költsége 563,5 mFt, a támogatás mértéke 50%-os, ebből 2013-ban mintegy 160 mFt-os beruházás valósult meg.

A projekt közvetlen célja a távfűtési gerincvezetékek hőveszteségének és fenntartási költségének számottevő csökkentése, egyúttal élettartamuk meghosszabbítása legalább 50 évvel.

A projekt közvetett célja a távhőrendszer olyan korszerűsítése, amelynek révén a fogyasztók energiatakarékosabb és ez által alacsonyabb önköltségű hőellátást kapnak, elősegítve azt, hogy a fogyasztó oldali energiahatékonysági beavatkozások előnyei még jobban érvényesüljenek. A projekt eredményeként nő az üzembiztonság, a hálózat hővesztesége jelentősen csökken, így hosszabb távon is fenntartható, csökkenő hő felhasználású és szén-dioxid kibocsátású távhőszolgáltatás valósul meg. A projekt eredményeként csökken a nemzetgazdaság fosszilis energiahordozó felhasználása, továbbá importfüggősége.                                                                     Közadatkereső
TUV
TAM
AAA
Napelem
Ajánlott Cég
© 2018 nyirtavho.hu | adatkezelési tájékoztató
Vissza